"; echo "idev$idev
"; echo "apt$apt
";*/ if ($id>0) { //echo "ENTRA 1"; $c=mysql_query("select * from ta_blog where id=$id"); $r=mysql_fetch_array($c); if ($idioma==0) { $tit=$r['titol']; } else { $tit=$r['titol'.$idioma]; } $tit=stripslashes($tit); if (strlen($tit)>0) { $titol="Sol Mallorca holiday rentals - $tit"; } else { $titol="Sol Mallorca holiday rentals. Holiday rentals in Puerto Pollensa"; } $tit_seo=stripslashes($r['title'.$idioma]); $des_seo=stripslashes($r['description'.$idioma]); if (strlen($tit_seo) > 0 ) { $titol=$tit_seo; } if (strlen($des_seo) > 0 ) { $desc=$des_seo; } } else if ($idev>0) { //echo "ENTRA 2"; $c=mysql_query("select * from ta_activitat where id=$idev"); $r=mysql_fetch_array($c); $tit=$r['titol'.$idioma]; $tit=stripslashes($tit); if (strlen($tit)>0) { $titol="Sol Mallorca holiday rentals - $tit"; } else { $titol="Sol Mallorca holiday rentals. Holiday rentals in Puerto Pollensa"; } $tit_seo=stripslashes($r['title'.$idioma]); $des_seo=stripslashes($r['description'.$idioma]); if (strlen($tit_seo) > 0 ) { $titol=$tit_seo; } if (strlen($des_seo) > 0 ) { $desc=$des_seo; } } else if ($apt!='') { //APARTATS //echo "ENTRA 3"; $c=mysql_query("select * from ta_apartats where apartat='$apt'"); $r=mysql_fetch_array($c); $tit=$r['titol'.$idioma]; $tit=stripslashes($tit); if (strlen($tit)>0) { $titol="Sol Mallorca holiday rentals - $tit"; } else { $titol="Sol Mallorca holiday rentals. Holiday rentals in Puerto Pollensa"; } $tit_seo=stripslashes($r['title'.$idioma]); $des_seo=stripslashes($r['description'.$idioma]); if (strlen($tit_seo) > 0 ) { $titol=$tit_seo; } if (strlen($des_seo) > 0 ) { $desc=$des_seo; } } else if ($cat>0) { //tipus villa $c=mysql_query("select * from ta_categoria_noticia where id=$cat"); $r=mysql_fetch_array($c); $tit=$r['categoria'.$idioma]; $tit=stripslashes($tit); if (strlen($tit)>0) { $titol="$part1 - $tit"; } else { $titol="Sol Mallorca holiday rentals. Holiday rentals in Puerto Pollensa in Puerto Pollensa (North Mallorca)"; } $tit_seo=stripslashes($r['title'.$idioma]); $des_seo=stripslashes($r['description'.$idioma]); if (strlen($tit_seo) > 0 ) { $titol=$tit_seo; } if (strlen($des_seo) > 0 ) { $desc=$des_seo; } if (strlen($des_seo) > 0 ) { $desc=$des_seo; } } else { if ($idioma==1) { $titol="Sol Mallorca holiday rentals. Alquiler de villas vacacionales en Puerto Pollensa (Norte de Mallorca)"; } else if ($idioma==2) { $titol="Sol Mallorca holiday rentals. Holiday rentals in Puerto Pollensa (North Mallorca)"; } else if ($idioma==3) { $titol="Sol Mallorca holiday rentals. Holiday rentals in Puerto Pollensa (North Mallorca)"; } } //TITOL PÀGINA EN FUNCIÓ DEL CONTINGUT $titol=strip_tags($titol); echo "$titol"; //meta LANGUAGE / KEYWORDS / DESCRIPTION if ($idioma==0) { $keyw="mallorca, pollensa, puerto pollensa, majorca, villa rentals, private villas, holiday villas"; echo ""; $desc2="Sol Mallorca holiday rentals. Construccions, Arquitectura i Direcció de Projecte al Port de Pollença (Nord de Mallorca)."; } else if ($idioma==1) { $keyw="mallorca, pollensa, puerto pollensa, majorca, villa rentals, private villas, holiday villas"; echo ""; $desc2="Sol Mallorca holiday rentals. Alquiler de villas vacacionales en Puerto Pollensa (Norte de Mallorca)"; } else if ($idioma==2) { $keyw="mallorca, pollensa, puerto pollensa, majorca, villa rentals, private villas, holiday villas"; echo ""; $desc2="Sol Mallorca holiday rentals. Holiday rentals in Puerto Pollensa (North Mallorca)"; } else if ($idioma==3) { $keyw="mallorca, pollensa, puerto pollensa, majorca, villa rentals, private villas, holiday villas"; echo ""; $desc2="Sol Mallorca holiday rentals. Holiday rentals in Puerto Pollensa (North Mallorca)"; } else if ($idioma==4) { $keyw="mallorca, pollensa, puerto pollensa, majorca, villa rentals, private villas, holiday villas"; echo ""; $desc2="Sol Mallorca holiday rentals. Holiday rentals in Puerto Pollensa (North Mallorca)"; } if (strlen($desc)==0) { $desc=$desc2; } $cercar = array('/\>[^\S ]+/s','/[^\S ]+\','<','\\1'); $desc = preg_replace($cercar, $reemplasar, $desc); $desc = str_replace("> <", "><", $desc); ?> "; } else { echo ""; } echo ""; echo ""; $Server=$_SERVER['SERVER_NAME']; $uri=$_SERVER['REQUEST_URI']; $Script=$_SERVER['PHP_SELF']; $Variables=$_SERVER['QUERY_STRING']; ?> "/> "/> " /> */ ?> 0) { ?> 0) { ?> 0) { ?> 0) { ?> 0) { ?>